Koulutuskalenteri

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Koulutuksen tavoite Kodinhuoltajana osaat tuottaa asiakkaille elämänlaatua parantavia palveluja, tehdä siivous-, ruoka- ja tekstiilienhuoltotehtäviä. Osaat avustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa. Työtehtäviisi kuuluvat usein erilaiset asiointitehtävät. Osaat myös tuottaa tai ohjata asiakkaita erilaisiin virike- ja vapaa-ajantoimintoihin. Koulutuksen aikana opit taloudellista ajattelukykyä, kustannustietoisuutta, yrittäjyyttä ja vastuuntuntoisuutta. Opit huolehtimaan työpaikkasi siisteydestä ja järjestyksestä, työturvallisuudesta, jätteiden käsittelystä ja ympäristön suojelusta.
Koulutuksen kohderyhmä Nuorten ammatillinen peruskoulutus on suunnattu pääasiassa alle 25-vuotiaille. Koulutus ei ole mukana kevään 2017 yhteishaussa. Kodinhuoltajan ammatissa tarvitaan hyvät ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja asiakastuntemustaidot. Kodinhuoltajana osaat olla hienotunteinen, suvaitsevainen ja erilaisuutta kunnioittava. Työssä edellytetään vastuullisuutta ja itsenäisyyttä. Myös oma-aloitteisuus, palveluhenkisyys ja joustavuus ovat ammatissa tarvittavia ominaisuuksia.
Koulutuksen sisältö Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkintokoulutus koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp: - Ateria- ja kahvituspalvelut - Ylläpitosiivous - Asiakkaiden avustaminen - Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut - Kotiruokapalvelut Valinnaiset tutkinnon osat: - Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen - Kodin siivous erityistilanteissa - Monikulttuurisesa asiakaskohteessa työskentely - Perhejuhlapalvelut - Siivouspalvelut erityiskohteessa - Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut - Vaatteiden ja tekstiilien huolto - Yritystoiminnan suunnittelu - Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen - Yrityksessä toimiminen - Kotityöpalveluyrityksessä toimiminen Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp: - Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen - Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen - Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen - Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osp).
Koulutuksen toteutus Kodinhuoltajaksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella.
Tutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto


Lisätiedot
Hyvästä fyysisestä kunnosta on työssä etua. Allergiat, tasapainoon vaikuttavat sairaudet, näön ja kuulon heikkous tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet voivat olla esteenä alalla työskentelylle. Kodinhuoltajan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden.

Organisaatio
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.