Koulutuskalenteri

Maatalousalan perustutkinto, maatilatalouden osaamisala

Koulutuksen tavoite Maatalousalan perustutkinto tarjoaa Sinulle monipuolisen ja ajanmukaisen opintokokonaisuuden luonnonvara-alan työelämän tarpeisiin. Maatilatalouden osaamisala tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet opiskella omien kiinnostusten ja tarpeiden mukaan maatalousalalla tarvittavia tietoja ja taitoja. Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita kokonaisuuksia myös muista osaamisaloista kuten eläintenhoidon-, turkis- ja metsäalala. Opiskelusta noin puolet työskennellään pellolla, navetassa, konehallilla, metsässä tai rakennuksilla. Teoriaopinnot vastaavat alan jatkuvasti kehittyvän toimintaympäristön haasteisiin. Opinnot etenevät oman henkilökohtaisen opintosunnnitelman mukaan ja opinnoissa voi hyödyntää aikaisemmin hankittua osaamista joustavasti. Meiltä on myös erittäin hyvät mahdollisuudet tehdä työssäoppimista ulkomailla!
Koulutuksen kohderyhmä Nuorten ammattillinen peruskoulutus on suunnattu pääasiassa alle 25-vuotiaille. Koulutus on mukana yhteishaussa.
Koulutuksen sisältö Maatalousalan perustutkinto, maatilatalouden osaamisala, on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkintokoulutus koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (35 osp) sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp).
Koulutuksen toteutus Maatilatalouden osaamisalassa opiskelet Kannuksen toimipaikassa mm. tuotantoeläinten hoitoa, kasvinviljelyä, kone-ja metalliopintoja, metsänhoitoa sekä rakentamista. Maaseutuyrittäjän koulutus antaa erinomaisen pohjan maaseutuyrittäjyyteen oman maatilan hoitajana. Koulutus valmistaa myös työskentelemään esimerkiksi maatalouslomittajana, maataloustyöntekijänä tai karjanhoitajana.
Tutkinto

Maatalousalan perustutkinto


Lisätiedot
Maaseutuyrittäjän tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden. Tyypillinen jatko-opintomahdollisuus on opiskelu agrologiksi (AMK). Lisätietoja koulutuksesta: opinto-ohjaaja Taisto Hakkarainen, p. 044 7250 610 opinto-ohjaaja Jari Orjala, p. 044 7250 630 Heidi Jokinen, p. 044 725 0624 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Organisaatio
Koulutus alkaa 14.8.2017
Koulutus päättyy 29.5.2020
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.