Koulutuskalenteri

Media-alan ammattitutkinto

Koulutuksen tavoite Media-alan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia media-alan työtehtävissä. Hän tuntee media-alan toimintaympäristön ja hallitsee audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan mukaiset tuotantoprosessit. Lisäksi media-alan ammattitutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemansa media-alan erityispiirteet. Media-alan ammattitutkinnon suorittanut toimii julkisen sektorin, media-alan yritysten, yhteisöjen tai muiden toimijoiden palveluksessa sekä itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.
Koulutuksen kohderyhmä Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Kohderyhmänä on media-alan ja av-viestinnän tuotannollisissa työtehtävissä toimivat tai alaan soveltuvaa työkokemusta omaavat aikuiset. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta.
Koulutuksen sisältö Media-alan ammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta, yhdestä osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Valinnaisia tutkinnonosia osaamisalalle on 29. Valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa myös toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan tai tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. - Yhteiset tutkinnon osat (valitaan 2) - Valinnaiset tutkinnon osat, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala (valitaan 2) Valinnaisissa tutkinnon osissa voi suuntautua joko liikkuvaan kuvaan ja ääneen, animaatio-, tehoste- ja 3D-tuotantoon, valokuvaukseen ja graafiseen tuotantoon tai verkkojulkaisemiseen. Tutustu tutkintorakenteeseen ja tutkinnon osiin osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1325561/naytto/rakenne.
Koulutuksen toteutus Media-alan näyttötutkinnon voi suorittaa KPEDUssa audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalta. Tutkinnon suorittaminen ei välttämättä vaadi opiskelua, mikäli ammattitaitosi on työelämälähtöistä ja osaaminen vastaa tutkinnossa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Meidän tehtävänämme on auttaa sinua osaamisesi osoittamisessa ja puuttuvan ammattitaidon hankkimisessa. Tarjoamme tarvittaessa myös täydennyskoulutusta puuttuvan osaamisen hankkimiseksi.
Tutkinto

Media-alan ammattitutkinto


Lisätiedot
Koulutuksen hinta on 240 ¿ (omavastuu) + 58 ¿ (tutkintomaksu). Koulutusmaksun voi maksaa myös useammassa erässä esimerkiksi kuukausittain. Tutustu meihin osoitteessa www.mediakeskuslime.fi. Janne Erkkilä, näyttötutkintovastaava, 044 7250 834, janne.erkkila(at)kpedu.fi

Organisaatio
Koulutus alkaa 14.8.2017
Hinta 240 ¿
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.