Koulutuskalenteri

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, kaksikielinen

Koulutuksen tavoite Vår region behöver språkkunniga närvårdare. Vi svarar på arbetslivets önskan och ger en möjlighet att studera grundexamen inom Social- och hälsovård i en tvåspråkig grupp, där undervisningen ges både på finska och svenska. Skriftliga uppgifter kan göras antingen på finska eller svenska enligt den studerandes eget val. I gruppen finns finskspråkiga och svenskspråkiga studerande, som vill lära sig mera av det andra inhemska språket och vill få mera självförtroende att använda det i umgänget med andra.
Koulutuksen sisältö Yrkesmässiga studier i närvårdarutbildningen: - Stöd för utveckling och handledning 20 kp - Vård och omsorg 30 kp - Stöd för rehabilitering 20 kp Till examen hör ett obligatoriskt kompetensområde 50 kp Vilka kompetensområden som genomförs bestäms under den föregående vårterminen. Professionella studiesstigar - Stigen för akutvård - Stigen för rehabilitering - Stigen för vård och fostran av barn och unga - Stigen för mentalvård och missbrukarvård - Stigen för sjukvård och omsorg. - Stigen för handikappomsorg - Stigen för äldrevård
Koulutuksen toteutus Undervisningen ges på finska och svenska. Du får det mest väsentliga studieinnehållet på ditt eget modersmål. Du kan alltså studera i denna grupp även om du är finskspråkig eller nästan helt svenskspråkig. I gruppen finns det ofta också tvåspråkiga studerande. Du får skriva uppgifter och prov på ditt eget modersmål. Vi stöder och uppmuntrar Dig att förstå det andra inhemska språket mera främmande språket och att använda det. Du kan göra dina perioder med inlärning i arbetet antingen på svensk- eller finskspråkiga arbetsplatser.
Tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto


Lisätiedot
Vi rekommenderar: bit.ly/lahihoitajasuomeksi Studiehandledare Sari Haglund tel. 040 808 5153

Organisaatio
Koulutus alkaa 14.8.2017
Koulutus päättyy 29.5.2020
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.