Koulutuskalenteri

Media-alan perustutkinto, Mediapalvelujen toteuttaja

Koulutuksen tavoite Mediapalvelujen toteuttaja tuntee media-alan toimintaympäristöä ja omaa valmiudet toimia audiovisuaalisen viestinnän eri työtehtävissä. Hänellä on myös erityisosaamista johonkin av-viestinnän osa-alueeseen. Perustutkinnon suorittanut voi toimia julkisen sektorin, media-alan yritysten, yhteisöjen tai muiden toimijoiden palveluksessa sekä itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.
Koulutuksen kohderyhmä Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Tutkintoon valmistava koulutus on suunnattu media-alan työtehtäviin hakeutuville tai alaan liittyvää perusosaamista omaaville henkilöille. Koulutus sopii myös alanvaihtajille. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Mediapalvelujen toteuttajalta vaaditaan yhteistyökykyä, asiakaspalvelutaitoja, luovaa ajattelua sekä teknistä osaamista. Englannin kielen taidosta on alalla hyötyä. Koulutukseen on suora haku.
Koulutuksen sisältö Näyttötutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (yhteensä 9 tutkinnon osaa): - Media-alan ammatilliset tutkinnon osat (1) - Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan pakolliset tutkinnon osat (2) - Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat (6), joista yksi voi olla muun alan ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Valinnaisissa tutkinnon osissa voi suuntautua joko liikkuvaan kuvaan ja ääneen, animaatio-, tehoste- ja 3D-tuotantoon, valokuvaukseen ja graafiseen tuotantoon, tapahtumatuotantoon tai verkkojulkaisemiseen. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1954441/naytto/tiedot
Koulutuksen toteutus Mediapalvelujen toteuttajaksi opiskellaan Kokkolan ammattikampuksella mediakeskus LIMEssä. Tutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistutaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti olemassa oleva osaaminen huomioiden. Osa sisällöistä on tarjolla verkko-opintoina. Osaamista syvennetään asiakaslähtöisissä tuotantoprojekteissa sekä työelämässä. Tutustu mediakeskus LIMEen osoitteessa www.mediakeskuslime.fi.
Tutkinto

Media-alan perustutkinto


Lisätiedot
Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit kehittää alan osaamistasi työelämässä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoin. Lisätietoja koulutuksesta antaa näyttötutkintovastaava Janne Erkkilä, p. 044 725 0834, janne.erkkila(at)kpedu.fi.

Organisaatio
Koulutus alkaa 14.8.2017
Hinta Tutkintomaksu 58 euroa
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.