Koulutuskalenteri

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto, lampaanlihan ja villan tuottaminen

Koulutuksen tavoite Lampaanlihan ja villan tuottaminen on tutkinnon osa Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnossa. Koulutus antaa osaamisen lammastilan töiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, lampaiden hoitoon ja ruokintaan vuosikierron eri vaiheissa sekä lampaiden hyvinvoinnin ja terveydentilan seurantaan. Koulutus valmistaa tutkinnon osan suorittamiseen tutkintotilaisuudessa (näyttötutkinto). Tutkintotilaisuudet järjestetään lammastiloilla normaaleissa työtehtävissä tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksien mukaan. Tutkinnon suorituspaikka voi olla joko oma lammastila tai työssäoppimispaikka.
Koulutuksen kohderyhmä Lammastilojen yrittäjät ja työntekijät. Koulutus soveltuu hyvin henkilöille, jotka ovat aloittamassa alan yritystoimintaa. Tutkinnon suorittamisen kannalta on eduksi, että on aikaisempaa työkokemusta lampaiden hoidosta.
Koulutuksen sisältö - lajinmukainen käyttäytyminen, eläinten tarkkailu ja käsittely - lisääntymiskierto - lammastilan työt eri vuosikierron vaiheessa - merkintä ja rekisteröinti - laiduntaminen - eläinsuojelulainsäädäntö - tuotanto-olosuhteiden vaatimukset - lampaan hyvinvointi - rodut - tarkkailu ja jalostus - ruuansulatus ja rehut - ruokinnan suunnittelu ja toteutus käytännössä - ruokinnan onnistumisen seuranta - lammastilan omavalvonta ja siihen liittyvä dokumentointi - tautisuojaus - terveydenhuoltosopimus ja -suunnitelma - ketjuinformaatio - kerintä - sorkanleikkuu - villan käsittely - villan jatkojalostus - sairaan eläimen tunnistus - yleisimmät sairaudet, ensiapu ja sairauksien ennaltaehkäisy - karitsointi ja karitsointiongelmat - vastasyntyneiden hoito - kannattavuuden arviointi - hoitoon ja ruokintaan liittyvien koneiden käyttö ja huolto
Koulutuksen toteutus Valmistava koulutus toteutetaan lähi- ja etäopintoina sekä työssäoppimisena: - lähiopintoja 12 päivää - etäopintoja 3 päivää - työssäoppimista 35 päivää Koulutus alkaa 29.9. 2016 ja lähipäiviä on 2 pv/ kk. Koulutus ja tutkinnon suorittaminen suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti. Työssäoppimisen voi suorittaa omalla tilalla. Jos sinulla ei ole omaa tilaa, tarvitset työssäoppimispaikan käytännön ammattitaidon hankkimista varten. Tarvittaessa koululta saa ohjausta työssäoppimispaikan hankintaan. Lähiopetuspäivien ajankohdat (muutokset mahdollisia) ja sisällöt: 27.9. Lammas eläimenä (lajityypillinen käyttäytyminen, tuotantokierto, lammastilan työt), Ilse Heino Kpedu 28.9. Laidunnuspäivä, Sini Hakomäki ProAgria 27.10. Eläinsuojelulainsäädäntö, tuotantoympäristö, eläinten hyvinvointi, Ilse Heino Kpedu 28.10. Kerintäpäivä, Marko Känsälä 2.11. Rodut, tarkkailu, jalostus, Milla Alanco / Sini Hakomäki ProAgria 3.11. Ruokintapäivä, Milla Alanco / Sini Hakomäki ProAgria 13.12. Ennakoiva terveydenhuolto, Milla Alanco / Sini Hakomäki ProAgria 12.tai 14.12. Terveyspäivä, Ell Johanna Rautiainen 18.1. Talouspäivä, Milla Alanco / Sini Hakomäki ProAgria 19.1. Tilavierailupäivä Lisäksi helmikuussa 2017 lähiopetuspäivät liittyen lammastalouden koneiden ja laitteiden käyttöön ja huoltoon sekä tutkintotilaisuuden suunnitteluun. Tutkintotilaisuudet helmi-toukokuussa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Jos sinulla on aikaisempaa osaamista, se otetaan huomioon tarvittavan ammattitaidon hankkimisen suunnittelussa. Mahdollista on osallistua tutkintotilaisuuteen ilman valmistavaa koulutusta, mikäli aiemmin hankittu osaaminen vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia.
Tutkinto

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto


Lisätiedot
Koulutus toteutetaan ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksella, jolloin opiskelijan omarahoitusosuus on 220 euroa. Lisäksi tutkinnon suorittajat maksavat 58 euron tutkintomaksun (tilitetään Opetushallitukselle). Jos opiskelijalla ei ole aikasempaa ammatillista koulutusta tai lukio-opintoja, mahdollista on saada opintoihin rahoitus NAO/ENO-osaamisohjelmien kautta. Tällöin koulutus on opiskelijalle maksuton. Jos osallistut vain yksittäisiin koulutuspäiviin ja et suorita tutkintoa, koulutuspäivän hinta on 60 euroa. Yksittäisiin koulutuspäiviin ilmoittautuminen eija.maki-ullakko@kpedu.fi Koulutuksen aloitus varmistuu 12.9.2016. Lisätietoja koulutuksesta: Eija Mäki-Ullakko, p. 044 725 0637 eija.maki-ullakko@kpedu.fi Ilse Heino p. 040 808 5526 ilse.heino@kpedu.fi Suvi Kortetmaa p. 044 7250 628 suvi.kortetmaa@kpedu.fi

Organisaatio
Hinta 220 euroa + tutkintomaksu 58 euroa Mahdollista myös osallistua yksittäisiin koulutuspäiviin ilman tutkinnon suorittamista, jolloin koulutuspäivän hinta on 60 euroa.
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.