Koulutuskalenteri

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto, Sorkkien hoitamisen osaamisala

Koulutuksen tavoite Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona osoittamalla osaaminen tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuudet järjestetään työpaikoilla normaaleissa työtehtävissä tutkinnon ammattitaitovaatimuksien mukaan. Tutkintoon valmistavaan koulutukseen ei ole tällä hetkellä hakua meneillään. Suoraan tutkintotilaisuuksiin hakeutujia otetaan jatkuvalla haulla. Hakijan aikaisemman osaamisen perusteella hänet voidaan ohjata suoraan tutkintotilaisuuksiin edellyttäen, että osaaminen vastaa tutkinnon ammattitaitovaatimuksia.
Koulutuksen kohderyhmä Alalla työskentelevät sorkkahoitajat, joilta puuttuu ammattitutkinto.
Koulutuksen sisältö Tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta (1 pakollinen ja 2 valinnaista). Mahdollista on suorittaa myös pelkästään pakollinen tutkinnon osa: Sorkkien hoitaminen, jolloin saa todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta. 1. Pakollinen tutkinnon osa: Sorkkien hoitaminen 2. Valinnaiset tutkinnon osat: - Asiakaspalvelu ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä tai lomitustoimessa - Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta: esim. tutkinnon osa yrittäjän ammattitutkinnosta soveltuu hyvin.
Koulutuksen toteutus Tutkintoon hakeutuvien aikaisempi osaaminen kartoitetaan henkilökohtaistamiskeskustelussa. Kartoituksessa käytetään hakeutujan itsearviointia, testejä ja videoaineistoa. Jos osaamista on riittävästi, aloitetaan tutkintotilaisuuksien suunnittelu. Sorkkien hoitaminen-tutkintotilaisuudet järjestetään tutkinnon suorittajien omilla asiakastiloilla sorkkahoitajan työtehtävissä. Voit tehdä oman osaamisen kartoituksen (itsearvioinnin) www.osaan.fi -sivustolla: Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto, osaamisala sorkkien hoitaminen. Lisäksi kannattaa kerätä videoaineistoa, jolla voi todentaa osaamistaan sorkkahoitajan työtehtävissä.
Tutkinto

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto


Lisätiedot
Lisätietoja tutkinnon suorittamisesta Eija Mäki-Ullakko, p. 044 725 0637 Maarit Kärki, p. 040 808 5540 Suvi Kortetmaa p. 044 7250 628 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Organisaatio
Hinta alk. 400 euroa/tutkinnon osa
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.