Koulutuskalenteri

Innostu ja uudistu- Tuottavuusvalmennus

Koulutuksen tavoite Yrityksen kannattavuuden perustekijä on tuottavuus. Sen kehittäminen edellyttää tietoisia, järkeviä ja käytännönläheisiä toimenpiteitä, organisaation eri tasoilla. Tuottavuusvalmennuksen tavoitteena on: - aktivoida ja rohkaista tuottavuuden kehittämistyöhön - antaa perustietoa ja lisäosaamista tuottavuutta tukevien toimenpiteiden ja prosessien käynnistämiseen sekä innostaa uudistumaan yhdessä osallistujajoukon ja asiantuntijoiden kanssa. Valmennuksen näkökulmina ovat henkilöstötuottavuus (henkilöstön johtaminen ja strategiset hyvinvointitekijät), laatu- ja ennakointityö sekä asiakasarvon tuottaminen. Mottomme: - Paras tapa parantaa tuottavuutta on poistaa sähläystä - Uusi ei synny vain uudesta vaan myös vanhan näkemisestä uudessa valossa
Koulutuksen kohderyhmä Valmennus on suunnattu yrittäjille, yrityksen kehittämistyöstä vastaaville ja/tai muille avainhenkilöille.
Koulutuksen sisältö Valmennus rakentuu sisällöllisiin pääteemoihin. Niitä ovat - tulevaisuusajattelu ja ennakointityö - asiakkuudet, kumppanuudet ja verkostot - yrittäjyys ja johtaminen - taloudenhallinta ja -suunnittelu - strateginen työhyvinvointi - ennakoiva turvallisuuskulttuuri - lakisääteiset suunnitelmat - digitalisaatio ja tiedolla johtaminen - jatkuva parantaminen ja laatutyö Teemat ovat alustavia ¿ osallistujaryhmän tarpeiden mukaan muuntuvia. Valmennus käynnistetään yhteisellä orientointiosuudella ja päätetään myös yhteisellä tilaisuudella.
Koulutuksen toteutus Valmennus ajoittuu noin vuoden ajanjaksolle ajalla 27.9.2016 ¿ 28.09.2017 Valmennus sisältää 12 lähijaksoa ja lisäksi yrityksen omaan toimintaan sovellettavat tehtävät valmennuksen teemojen mukaisesti sekä yrityskohtaiset, ohjatut kehittämis- ja projektityöt. Valmennuksen päätyttyä yrityksellä on käytössään prosessin aikana työstetty tuottavuuden ja työhyvinvoinnin toimenpideohjelma. Valmennuksen kokonaiskesto on 50 pv (lähiopetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). Lähiopetuspäiviä on noin 1krt/kk. Ne toteutetaan Kokkolassa, osallistujayrityksissä tai osallistujien kanssa erikseen sovittuina yhteisinä benchmarking -vierailuina. Ryhmäpäivät rakentuvat seuraavasti: aamupäivä: - vuorovaikutteiset asiantuntijaluennot, - puheenvuorot teemaan liittyen - yrityscase iltapäivä: - kehittämistöiden work shop ¿työskentely - yrityskohtainen klinikkatuki Ryhmäpäiviin sisältyvät työhyvinvoinnin tietoiskut.

Lisätiedot
KPEDU aikuiskoulutus, Tuottavuusklinikka Anne Isokoski puh. 040 808 5025 Iiris Niemonen puh. 044 725 0801 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi.

Organisaatio
Koulutus alkaa 27.9.2016
Koulutus päättyy 28.9.2017
Hinta 750 ¿
Laajuus 0
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.