Koulutuskalenteri

ISO 24001/draft (OHSAS), Työterveys ja työturvallisuus (1 pv)

Koulutuksen tavoite Osallistujat saavat koulutuksessa selkeän yleiskuvan standardin vaatimuksista ja vaikuttavuudesta sekä perusvalmiuksia TTT-järjestelmän käyttöönottoon. Koulutuksen aikana käsittelemme työterveys- ja turvallisuushallinnan järjestelmää sekä sitä, miten se tukee organisaation toimintoja ja yrityksen liiketoimintaa. Käsittelemme aihetta standardin ISO 45001 DIS1-version pohjalta.
Koulutuksen kohderyhmä Perustietoa erityisesti järjestelmästä kiinnostuneille ja sen käyttöönottoa suunnitteleville.
Koulutuksen sisältö ISO 45001 / draft (OHSAS) standardin pääperiaatteet ja rakenne Standardin pääperiaatteet ja käyttöönotto Standardin vaatimukset ja niiden tulkinta Järjestelmän suunnittelu Järjestelmän toteuttaminen ja toiminta Arviointi, jatkuva parantaminen Ulkoinen auditointi, sertifiointi Tuki omatoimiselle työskentelylle

Lisätiedot
Lisätiedot: iiris.niemonen@kpedu.fi, p. 044 725 0801. Ilmoittautuminen: www.osuvakoulutus.fi tai marianne.haapala@kpedu.fi, p.040 807 3502.

Organisaatio
Hinta 434 ¿
Laajuus 7 oppituntia
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.