Koulutuskalenteri

ISO 9001:2015, Laadunhallinta (1 pv)

Koulutuksen tavoite Osallistujat saavat selkeän yleiskuvan standardin vaatimuksista, vaikuttavuudesta sekä perusvalmiuksia laadunhallinnan kehittämiseen. Standardia tuntevat ymmärtävät päivityksen vaikutukset, ja sen mitä tarvitaan kehitettäessä toimintoja uusien vaatimusten mukaisiksi. Käsittelemme laadunhallinnan järjestelmää, sekä sitä, miten se tukee organisaation toimintoja ja yrityksen liiketoimintaa.
Koulutuksen kohderyhmä Perustietoa erityisesti järjestelmästä kiinnostuneille ja sen käyttöönottoa suunnitteleville.
Koulutuksen sisältö Standardin ja toiminnan välinen yhteys Järjestelmän suunnittelu Toiminta, tuotteiden ja palvelun toteutus Suorituskyvyn arviointi Jatkuva parantaminen Tuki omatoimiselle työskentelyyn

Lisätiedot
Lisätiedot: iiris.niemonen@kpedu.fi, p. 044 725 0801. Ilmoittautuminen: www.osuvakoulutus.fi tai marianne.haapala@kpedu.fi, p.040 807 3502.

Organisaatio
Hinta 434 ¿
Laajuus 7 oppituntia
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.