Koulutuskalenteri

ISO 14001:2015, Ympäristöasioiden hallinta (1 pv)

Koulutuksen tavoite Osallistujat saavat selkeän yleiskuvan standardin vaatimuksista, vaikuttavuudesta sekä perusvalmiuksia ympäristöasioiden hallinnan kehittämiseen. Standardia tuntevat ymmärtävät muutokset ja sen, mitä tarvitaan kehitettäessä toimintoja uusien vaatimusten mukaisiksi. Käsittelemme ympäristöasioiden hallinnan järjestelmää sekä sitä, miten se tukee organisaation toimintoja ja yrityksen liiketoimintaa.
Koulutuksen kohderyhmä Perustietoa erityisesti järjestelmästä kiinnostuneille ja sen käyttöönottoa suunnitteleville.
Koulutuksen sisältö Standardin ja toiminnan välinen yhteys Järjestelmän suunnittelu Ympäristöjärjestelmän toteuttaminen ja käytön harjoituksia Suorituskyvyn arviointi Jatkuva parantaminen Ympäristölainsäädäntö Ulkoinen auditointi, sertifiointi Tuki omatoimiselle työskentelylle.

Lisätiedot
Lisätiedot: iiris.niemonen@kpedu.fi, p. 044 725 0801. Ilmoittautuminen: www.osuvakoulutus.fi tai marianne.haapala@kpedu.fi, p.040 807 3502.

Organisaatio
Hinta 434 ¿
Laajuus 7 oppituntia
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.