Koulutuskalenteri

ISO-standardit koulutusohjelma

Koulutuksen tavoite Lisätä osaamista ja osallistujien valmiuksia sertifiointikelpoisen laadun- ja ympäristöasioiden hallinnan kehittämiseen omassa organisaatiossa sen omista lähtökohdista Käynnistää ja toteuttaa omassa organisaatiossa kehittämistyö Viitekehyksenä ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -satandardit Hyödyt Standardit soveltuvat viitekehyksenä yrityksen toimintojen kehittämiseen kattavasti Sertifiointi osoittaa asiakkaille ja muille sidosryhmille toiminnan täyttävän standardien vaatimukset, korkean tason ja toiminnan jatkuvan parantamisen Yritykseen saadaan omaa laadun- ja ympäristöhallinnan ymmärrystä ja osaajia Verkostoidutaan toisten ISOlaisten kanssa (kehittämis- ja vertaistuki)
Koulutuksen kohderyhmä Yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat kehittää toimintaansa tasolle, jolle voidaan hakea sertifiointia: Osallistujat voivat olla yrittäjiä, kehittämistyössä mukana olevia siitä vastaavia tai muita avainhenkilöitä Myös henkilö, jolla on kumppanuusyritys/ mahdollisuus kehittämistyön tekemiseen voi osallistua koulutusohjelmaan
Koulutuksen sisältö Sisällön muodostavat standardien rakenteiden mukaiset pääteemat: - Perustiedot ja ohjelma: standardit ja järjestelmän rakentaminen - Yrityksen toiminta-ympäristö, sidosryhmät ja järjestelmä - Johtaminen, sitoutuminen, politiikat ja roolit, vastuut ja valtuudet - Suunnittelu: riskit ja mahdollisuudet, tavoitteet, muutosten hallinta - Tukitoiminnot: resurssit, osaaminen, viestintä, dokumentointi - Toiminta: toiminnan suunnittelu, tuotteiden ja palveluiden toteutus - Suorituskyvyn arviointi, jatkuva parantaminen, poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet - Auditointi ja yhteenveto ohjelmasta

Lisätiedot
Koulutus käynnistyy, kun 10 yritystä / organisaatiota (osallistujia 1-2 / yritys) on mukana. Lisätiedot: KPEDU/tuottavuusklinikka, iiris.niemonen@kpedu.fi, p. 044 725 0801. Laatukeskus Excellence Finland, jorma.kajanus@laatukeskus.fi. Ilmoittautuminen: www.osuvakoulutus.fi tai marianne.haapala@kpedu.fi, p.040 807 3502.

Organisaatio
Hinta 4000 ¿
Laajuus 7 oppituntia
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.