Koulutuskalenteri

Märkätilojen vedeneristykset

Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, joilla hän pystyy itsenäisesti suorittamaan määräysten, suunnitteluasiakirjojen ja asennusohjeiden mukaiset vedeneristystyöt oikeaa työjärjestystä noudattaen.
Koulutuksen kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on työkokemusta märkätilojen vedeneristystöistä. Teoriakoulutuksen, teoriakokeen ja omassa työkohteessa järjestetyn työnäytön hyväksytysti suorittanut voi hakea VTT:n henkilösertifikaattia, edellytyksenä on 18 kk työkokemus rakennusalalta.
Koulutuksen sisältö - Märkätilojen rakentamiseen liittyvät lait, määräykset ja ohjeet - Rakennusfysiikka, lämpö- ja kosteustekniset perusteet - Vedeneristealustan rakennusmateriaalit - Vedeneriste- ja pintamateriaalit ja LVI-tarvikkeet - Mittalaitteet, mittausten suoritus, mittaustulosten arviointi, dokumentointi ja arviointi. - Märkätilojen rakentamiseen liittyvät turvallisuusvaatimukset - Osaamisvaatimuksiin sisältyvä aineisto

Lisätiedot
Työnäytön vastaanoton hinta on 160 ¿ + kouluttajan matkakustannukset (hylätyn työnäytön uusimisen hinta on 100 ¿ + kouluttajan matkakustannukset). Kouluttaja Simo-Pekka Lehtimäki, p. 044 725 0874, simo-pekka.lehtimaki(at)kpedu.fi.

Organisaatio
Hinta 220 ¿
Laajuus 2 pv
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.