Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut  »Ajankohtaista

Ledig plats: Projektkoordinator till Allegro Living Lab

Allegro Living Lab är ett ERUF-finansierat projekt med syftet är att utveckla innovationsmiljön i Jakobstadsregionen. I Allegro Living Lab ska företag, högskolor och regionala utvecklingsorganisationer samverka för att skapa dynamik, tillväxt och nytänkande. Projektet är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Centria, Yrkeshögskolan Novia och Utvecklingsbolaget Concordia. Centria är projektets huvudgenomförare och har samtidigt också ansvaret för att bygga och testa nya koncept kring nätverksbaserad företagsutveckling och hur företagen kan lära sig av varandra (co-creating och co-learning).

Projekttid: 1.2.2015 – 30.11.2016

Vi söker en projektkoordinator med erfarenhet av regional utveckling, företagsutveckling, innovationsverksamhet och projektadministration. För att klara av uppgiften krävs lämplig högskoleutbildning och flytande kunskaper i svenska och finska.

I samarbete med det övriga teamet i projektetet ansvarar projektkoordinatorn för att de tilltänkta åtgärderna verkställs och att informationsflödet mellan projektgenomförarna fungerar.

För mera information vänligen kontakta Jennie Elfving på telefonnummer 0400 903929. Skicka in din ansökan senast den 23.1.2015 till jennie.elfving@centria.fi. Anställningen förutsätter positivt finansieringsbeslut från myndighetshåll i januari 2015.


Takaisin »
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.