Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut  »Ajankohtaista

Harjoittelun eohjaus korkeakoulun ja työelämän rajapinnoilla -julkaisu ilmestynyt

Centria ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala on toiminut yhtenä Tekes-rahoitteisen Systeemiset oppimisratkaisut -arvoverkkohankkeen pilottiympäristönä.

Harjoittelun eohjaus korkeakoulun ja työelämän rajapinnoilla -julkaisussa kuvataan harjoittelun e-ohjauksen kehittämistutkimusta korkeakoulun ja työelämän rajapinnoilla. Uusien pedagogis-teknisten ratkaisujen myötä harjoittelun ohjausprosessi ja ohjeistukset selkiytyivät ja ohjauksen toimintatavat ja työkaluvalikoima laajentuivat.

”Hienona haasteena olemme Harjoittelun eOhjaus -projektissa kokeneet opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien kolmiyhteyden. Oppimisratkaisut on viety tähän rajapintatyöskentelyyn toimijoita kuunnellen. Monta hyvää käytännettä jää työyhteisöömme. Toivottavasti ne jatkossa ovat myös muiden koulutusalojen kiinnostuksen kohteena.” - projektipäällikkö Tarja Mäkitalo
Tästä julkaisuun. »

Takaisin »
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.