Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut  »Ajankohtaista

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä puhaltavat uudistuksen tuulet

Vuodenvaihteesta alkaen aiemmasta kuudesta opistosta siirryttiin kahteen: Keski-Pohjanmaan ammattiopistoon ja Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutukseen

Neljäntoista pohjalaisen kunnan omistama ammatillisen koulutuksen järjestäjä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä uudisti organisaatio- ja johtamisjärjestelmänsä vuodenvaihteessa. Aiemmin toimineet kuusi opistoa, toisin sanoen Kokkolan ammattiopisto, Kokkolan kauppaopisto, Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto, Keski-Pohjanmaan Opisto, Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston yksiköt Kannuksessa, Kaustisella, Perhossa ja Toholammilla sekä Keski-Pohjanmaan aikuisopisto, siirtyivät historian lehdille. Alkaneen vuoden alusta lähtien monialainen koulutustoiminta jakaantuu kahteen, kun nuorten koulutus tapahtuu Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa ja aikuiskoulutuksesta vastaa Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus.

Uudistuksen myötä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä vastaa entistä paremmin erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin. Lisäksi uudistuksella yhtenäistetään ja tiivistetään toimintatapoja, lisätään ammattiopiston ja aikuiskoulutuksen toimialojen välistä yhteistyötä sekä yhteisten resurssien ja opettajuuksien käyttöä. Uudistamisella luodaan myös paremmat valmiudet ammatillisessa koulutuksessa lähivuosina tapahtuvien muutosten kohtaamiseen.

Käytännössä kevät 2014 tulee olemaan siirtymäaikaa. Keskeistä on toiminnan sujuminen asiakaslähtöisesti – tuotteet ja palvelut edellä. Keski-Pohjanmaan ammattiopisto ja Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus toimipisteineen muodostavat laajan palveluverkoston, jonka kautta asiakkaat löytävät tarvitsemansa koulutuksen tai palvelun. Koulutusyhtymässä tehdään työtä toiminta-alueen ja sen työelämän sekä nuorten ja aikuisten opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien hyväksi.

Yhtymähallitus nimesi joulukuussa 2013 sisäisen hakumenettelyn jälkeen Keski-Pohjanmaan ammattiopiston rehtoriksi Sirkku Purontauksen, Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen aikuiskoulutusjohtajaksi Jarmo Matintalon sekä talous- ja hallintojohtajaksi Jukka Penttisen.

Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa opiskelijoita noin 2.270

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto tarjoaa nuorille monialaista ammatillista koulutusta 26 ammatilliseen perustutkintoon yhteistyössä alueen työelämän kanssa. Lisäksi ammattiopisto tarjoaa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavia ja valmistavia opintoja. Ammattiopistossa on opiskelijoita yhteensä noin 2.270, ja siellä työskentelee noin 310 henkilöä.

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston neljä tulosyksikköä jakaantuu seuraaviin toimialoihin, suluissa ovat toimipaikat:

  1. Teollisuus ja rakentaminen (Kokkolan Ammattikampus)
  2. Liiketalous, palvelut (Kokkolan Vingenkatu maaliskuuhun saakka, sen jälkeen Kokkolan Ammattikampus) ja kulttuuri (Kälviä ja Toholampi)
  3. Hyvinvointiala (Kokkolan Terveystie)
  4. Luonnonvara-ala (Kannus, Kaustinen ja Perho)

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksella vuosiopiskelijoita noin 1.350

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus tarjoaa kysyntälähtöisiä aikuiskoulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja julkisyhteisöille koulutuksen ja projektitoiminnan avulla.Aikuiskoulutuksella on opiskelijoita vuosiopiskelijoiksi laskettuna noin 1.350, ja siellä työskentelee noin 115 henkilöä.

Aikuiskoulutuksen kautta hallinnoitavan projektitoiminnan volyymi on noin kaksi miljoonaa euroa.

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutukseen kuuluu kolme tulosyksikköä, suluissa ovat toimipaikat:

  1. Teollisuus ja rakentaminen (Kokkolan Ammattikampus), palvelualat (Kokkolan Vingenkatu maaliskuuhun saakka, sen jälkeen Kokkolan Ammattikampus) ja luonnonvara (Kannus)
  2. Hyvinvointiala ja Kansanopisto (Kokkolan Terveystie ja Kälviä)
  3. Oppisopimuspalvelut (Kokkolan Korpintie, Innogate)

Aikuiskoulutusta toteutetaan muissakin koulutusyhtymän toimipaikoissa eli Kaustisen, Perhon ja Toholammin toimipisteissä, kuten myös Pietarsaaressa ja Kaustisella sekä muualla Suomessa.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kolmannen tulosalueen uudessa organisaatiossa muodostaa Konsernipalvelut, jotka vastaavat tukipalvelujen kehittämisestä sekä taloudesta niin, että Keski-Pohjanmaan ammattiopiston ja Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tulosyksiköt voivat keskittyä ydintoimintaansa. Konsernipalvelut jakautuvat opetustoiminnalle tuotettaviin tukipalveluihin, toisin sanoen hallintopalveluluihin, talous- ja henkilöstöpalveluihin sekä kiinteistö- ja ruokapalveluihin.

Keski-Pohjanmaan koululutusyhtymän johtamisesta ja luottamushenkilöhallinnosta vastaamisen lisäksi yhtymäjohtaja Liisa Sadeharju toimii kolmen tulosalueen johtajista muodostuvan johtoryhmän puheenjohtajana. Ylintä päätösvaltaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä käyttää valtuusto ja ylintä operatiivista valtaa hallitus. Marja Hylkilä johtaa puhetta yhtymävaltuustossa ja Timo Virolainen yhtymähallituksessa.

Lisätietoja antaa yhtymäjohtaja Liisa Sadeharju, 044 7250 080, liisa.sadeharju@kpedu.fi.


Takaisin »
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.