Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut  »Ajankohtaista

Hae aikuisille suunnattuihin englanninkielisiin tradenomi- ja MBA-opintoihin 25.4. saakka!

Haku englanninkieliseen aikuisille suunnattuun tradenomikoulutukseen sekä tradenomi (ylempi AMK) -koulutukseen jatkuu 25.4. saakka.

Tradenomin tutkintoon tähtäävä Business Management -koulutus keskittyy yrittäjyyteen sekä kansainväliseen markkinointiin ja myyntiin. Opinnoissa voi syventyä liiketalouteen tai turkissuunnitteluun ja markkinointiin.

Opintojen tavoitteena on tarjota opiskelijoille ammatillisia, kansainvälisiä ja sosiaalisia kompetensseja toimia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Opinnot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kansainvälistymiseen, sillä opiskeluryhmä itsessään on kansainvälinen.

Opetus käynnistyy Pietarsaaren Campus Allegrossa syyskuussa 2014. Koulutukseen otetaan 40 opiskelijaa.

Liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävä International Business Management -koulutus toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Paikkoja koulutukseen on 10.

Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutusta liike-elämän asiantuntija- ja johtotehtäviin erityisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tutkinto on aikataulutettu kahden lukuvuoden ajalle.

Ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi amk-tutkinto oikeuttaa käyttämään tradenomi (ylempi AMK) ja Master of Business Administration tutkintonimikkeitä.

Tutkintoon hakukelpoinen on henkilö, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon ja jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus liiketalouden tai hallinnon alalta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Lisäksi edellytetään riittävä englannin kielen taito.


Lisätietoja antavat:
Viestintäpäällikkö Paula Erkkilä, 044 725 0086044 725 0086, paula.erkkila@centria.fi

Englanninkielinen hakutoimisto:
040 808 6604040 808 6604 | admissions@centria.fi

Suomenkielinen hakutoimisto:
044 725 0081044 725 0081 | hakutoimisto@centria.fi

Takaisin »
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.