Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut  »Ajankohtaista

Centria palkittiin työ- ja elinkeinoelämän kehittämisestä ja uudistamisesta

Centria ammattikorkeakoulun innovaatioiden edistämismalli on palkittu valtakunnallisilla ammattikorkeakoulujen TKI-päivillä Hämeenlinnassa 12.2.2013. Suomalaista tutkimus- ja palvelukehittämistä tukeva kannustuspalkinto jaettiin tänä vuonna kolmannen kerran. Kärjet-kilpailun tavoitteena on kohottaa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tasoa, sekä määrittää osaltaan TKI-toimintaa ja sen laatua.

 Palkintosarjat vuonna 2012 olivat:

- Työelämää hyödyttävä soveltava tutkimustieto
- Kansainvälinen TKI- toiminta
- Työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen ja uudistaminen
- Innovaatiot

Vuoden 2012 palkintoraadissa ovat mukana Riitta Rissanen (Savonia AMK), Matti K. Hakala (Hämeen AMK) ja Sakari Kainulainen (Diakonia AMK). Valintaraadin arviointityöhön osallistui myös työelämän edustaja. Palkintoja jaettiin tänä vuonna ainoastaan kolmessa sarjassa palkintoraadin päädyttyä siihen, että Innovaatiot-sarjassa ei yksikään hakemus noussut palkinnon vaatimalle tasolle.

Centria voitti sarjan Työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen ja uudistaminen kilpailuehdotuksellaan ”Centria-malli innovaatioiden edistämisessä”. Kilpailuehdotuksen takana oli työryhmä, jossa oli tutkimusyliopettaja Sakari Pieskä, tutkimusyliopettaja Mika Luimula sekä projekti-insinööri Jari Kaarela sekä Centrian muu tutkimustiimi.

Centria-malli kuvaa toimintatapaa, joka on kehitetty pitkäjänteiseen innovaatioyhteistyöhön pk-yritysten ja ammattikorkeakoulun soveltavan tutkimuksen välillä. Mallin avulla pyritään edistämään pk-yritysten kilpailukykyä sekä avaamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  Centrian soveltavan tutkimuksen yhteistyöprojekteihin osallistui palkitussa ehdotuksessa yli 60 enimmäkseen tuotantoon suuntautunutta pientä ja keskisuurta yritystä.

Malliin liittyy keskeisesti myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhdistäminen opetukseen: hankkeissa kehitettyjä teknologioita on aina välittömästi sovellettu opetukseen demonstraatioiden, avoimen innovaation, metaoppimisen ja tekemällä oppimisen metodeja yhdistellen. Laajemmin Centria-mallin perusteita ja toteutuksia on esitelty Sakari Pieskän helmikuussa 2012 julkaistussa väitöskirjassa.

Kilpailuraati totesi toimintamallin edustavan pitkäjänteistä alueellista ja tuloksellista kehittämistyötä, jossa hyödynsaajina ovat erityisesti pk-yritykset. Toimintamalli tarjoaa joustavan ja luontevan väylän tehdä kehittämistyötä ja innovaatiotoimintaa ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen mielekkyys ja vaikuttavuus on tunnustettu pk-yrityksissä.

Lisätietoja:
tutkimusyliopettaja Sakari Pieskä, sakari.pieska@centria.fi, 044 449 2564
viestintäpäällikkö Paula Erkkilä, paula.erkkila@centria.fi, 044 725 0086


Takaisin »
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.