Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut  »Ajankohtaista

Ammattikorkeakouluopiskelijaksi hakeutuminen hakuaikojen ulkopuolella

Syksyn haut ammattikorkeakouluihin ovat ohi, mutta tarjolla on pari mahdollisuutta, jos opiskelupaikka on jäänyt saamatta ja opintojen aloitus kiinnostaisi.

Polkuopinnot on erinomainen vaihtoehto henkilölle, joka ei saanut opiskelupaikkaa, haluaisi tutustua kokonaan uuteen alaan tai haluaisi hakeutua tutkintoon johtavaan koulutukseen, mutta vaadittava hakukelpoisuus puuttuu.

Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Opinnot toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta, ja niihin voi hakeutua iästä tai koulutustausta riippumatta.

Kun opiskelija on suorittanut vähintään 60 opintopistettä valitsemansa koulutuksen tavoitteiden mukaisia opintoja, hän voi hakea ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi. Hakijalla ei tällöin tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta. Centria-ammattikorkeakoulussa valinta tehdään valintakokeen perusteella, joka voi olla esimerkiksi haastattelu tai soveltuvuusarviointi. Jos opiskelija täyttää ammattikorkeakoulun pääsyvaatimukset, on hänen mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi jo aiemmin. Myös alle 60 opintopisteen polkuopintoja voi hyödyntää, sillä kaikki opinnot luetaan hyväksi, jos haet opiskelijaksi yhteishaun kautta.

Polkuopinnot toteutetaan tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä. Työn ohessa opiskelu on mahdollista tiettyjen koulutusohjelmien ryhmissä. Osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiskelija jatkaa tutkinto-opiskelijana.

Polkuopiskelu antaa mahdollisuuden opiskella omassa tahdissa. Samalla opiskelija pääsee tutustumaan ammattikorkeakoulutasoiseen opetukseen ja mahdolliseen tulevaan ammattiin.

Polkuopinnot alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa ja tammikuussa. Vapaita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden.

Centria-ammattikorkeakoulussa on käytössä 300 euron suuruinen avoimen ammattikorkeakoulun maksu, joka oikeuttaa 60 opintopisteen laajuisiin opintoihin. Polkuopinnot eivät johda suoraan tutkintoon, joten opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Työttömän opiskelijan tulee olla yhteydessä TE-toimistoon ja selvittää omat opiskelu- ja tukimahdollisuudet ennen polkuopintojen aloittamista.

Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoihin ilmoittaudutaan polkuun sisältyviin opintojaksoihin jokaiseen erikseen. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti koulutuskalenterissa (centria.fi/koulutuskalenteri).

Avoimen ammattikorkeakoulun väylällä opiskelija saa hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon, jos hän on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä haettavaan tutkintoon johtavaan koulutukseen soveltuvia opintoja. Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalla ei siis tarvitse olla muuta hakukelpoisuutta koulutukseen.


Lisätietoja:
opintoasiainpäällikkö Mari Emmes, mari.emmes@centria.fi, 044 725 0040


Takaisin »
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.