Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut  »Ajankohtaista

Averko tutkii ja kehittää


Averko on ollut mukana tekemässä kahta elokuussa julkaistua tutkimusta


Centria-ammattikorkeakoulun ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyönä Irja Leppisaari, Merja Meriläinen, Maarika Piispanen ja Anna Pulkkinen ovat julkaisseet artikkelin, jossa käsitellään opettajuuden kehittämistä: Päivitä opettajuus digiaikaan – POD-kehittämistehtävät tukemassa oppimiskulttuurin uudistumista. Tulosten perusteella yli vuoden mittaiseen opettajien täydennyskoulutukseen liittyvät opetuskokeilut tukevat laajaa ja monipuolista, samanaikaista kehittämistyötä pedagogiikan eri osa-alueilla. Autenttisuus, yhteisöllisyys ja digitaalisuus ovat Centriassa laajentumassa – opettajien osaamisessa, opetuksessa ja opiskelijoiden arjessa.

Artikkelissaan Exploring exchange students’ global minds in a study abroad project Esko Johnson, Heeok Heo, Klaus Reich, Irja Leppisaari ja Okwha Lee selvittivät miten opiskelijat kansainvälisessä liikkuvuushankkeessa (EU-Korea, KE-LeGE -projekti) muodostivat ja työstivät kulttuuria ja kulttuurienvälisyyttä koskevia taitoja, tietoja, käsityksiä ja identiteettejä. Tutkimus osoitti, että vaihto-opiskelijat käyttivät erilaisia vuorovaikutuksen ja viestinnän tapoja työstäessään kulttuurienvälisiä näkökulmiaan. Opiskelijat oppivat ymmärtämään erilaisia koulutusjärjestelmiä. Myönteisten ja kielteisten kokemusten kautta he rakensivat persoonallisia ja sosiaalisia identiteettejään.

Averko on mukana kahdessa uudessa EU-rahoituksen saaneessa hankkeessa

Uutta avointa energiaa -hankkeessa Centria toimii osatoteuttajana Tampereen ammattikorkeakoulun vetämässä verkostossa. Hankkeen tuloksena syntyy ketterä täydennyskoulutuksen toimintamalli (AgileAMK-malli), jonka avulla voidaan joustavasti vastata nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Mallin avulla voidaan toteuttaa uudentyyppinen ketterä täydennyskoulutusmuoto, joka perustuu tutkinto-opetuksen osien jalostamiseen ja täydentämiseen, jolloin saadaan nopeasti käyttökelpoisia, kasvualan tarpeisiin tarjottavia koulutuksia. Hankkeen tuloksena syntyy yhteistyöverkosto, johon kuuluu sekä yritysten, organisaatioiden, järjestöjen sekä koulutuksen alan toimijoita. Verkostolla tulee olemaan laadukas ja avoimesti saatavilla oleva MOOC-koulutustarjonta rakentamisalan lähes nollaenergiarakentamisen, uusiutuvien energiamuotojen ja energia-alan osaamistarpeisiin. Centria-ammattikorkeakoulu osallistuu kestävien energiaratkaisujen pilottikurssin toteuttamiseen. Centria vetää hankkeessa laadunvarmistusta ja laatukriteeristön kehittämistä AgileAMK-malliin ja MOOC-pilottikurssien arviointia varten sekä osallistuu myös hankkeessa tehtävien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen. Tarkempia tietoja antaa: yliopettaja Irja Leppisaari, 0447250083, irja.leppisaari@centria.fi

eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa -hankkeessa Centria lähtee yhdessä Kajaanin ja Kymeenlaakson ammattikorkeakoulujen kanssa kehittämään mentorointia digiajan keinoin ja mahdollisuuksin. Hankkeen päätavoitteena on valmistuvien ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoiden opinnoista työelämään siirtymävaiheen tukeminen sekä työllistymisen edistyminen yamk-opiskelijoiden ja alumnien toteuttaman mentoroinnin avulla. Hankkeessa luodaan ammattikorkeakoulujen käyttöön toimivia ja vaikuttavia mentorointimalleja ja mentorointikoulutus. Samalla kehitetään mentoroinnissa käytettäviä vuorovaikutteisia digitaalisia välineitä, sosiaalisen median käyttöä sekä pelillisiä menetelmiä. Tarkempia tietoja antaa: yliopettaja Irja Leppisaari, 0447250083, irja.leppisaari@centria.fi


Mikä on Averko?

Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoima Averko tarjoaa kaikille avoimia ammattikorkeakouluopintoja verkossa. Verkko-opinnot alkavat kolme kertaa vuodessa ja yhteensä tarjonnassa on yli 60 erilaista opintojaksoa. Opinnot soveltuvat opiskelijoille, työssä käyville, työnhakijoille - kaikille osaamisensa kehittämisestä ja uudistamisesta kiinnostuneille. AMK-opiskelijoiden opintosuoritukset kirjataan suoraan ammattikorkeakoulun opintorekisteriin, muut voivat pyytää suoritetuista opinnoista todistuksen.

Kuva: Roni Lamberg


Takaisin »
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.