Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut  »Ajankohtaista

Centrialle paljon uusia hankkeita

Kehittämispäällikkö Marjo Heikkilän luotsaama CyberWI pureutuu teollisen internetin tietoturvaan. Kuva: Jorma Uusitalo


Centria-ammattikorkeakoulu on saanut myönteisen rahoituspäätöksen 16 uudelle hankkeille. Hankkeiden yhteenlaskettu volyymi on 4,48 miljoonaa euroa. Osa hankkeista on käynnistynyt jo maaliskuussa, ja hankkeet päättyvät 2018. Monet hankkeista toteutetaan yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.

Suurin Centrian oma hanke on kesäkuussa käynnistynyt CyberWI, jota luotsaa kehittämispäällikkö Marjo Heikkilä. Hankkeen kokonaisbudjetti on 662 882 euroa.

Hankkeessa tutkitaan teollisen internetin tietoturvaratkaisuja kartoittamalla eri käyttöympäristöjen vaatimuksia. Hankkeessa analysoidaan erilaisia teollisuuden käyttötapauksia ja skenaarioita rakennusautomaation, teollisuusjärjestelmien, liikennesovellusten, terveydenhuollon sekä pankkipalveluiden piiristä. Hankkeessa myös kehitetään tietoturvaratkaisuja hyökkäyksen havaitsemiseen, salattuihin tietokantoihin, autentikointiin, käyttöoikeuksien valvontaan ja turvalliseen tiedonsiirtoon sekä testaustyökaluja eri kohdeinfrastruktuureihin.

Liitteestä löytyvät kuvaukset kaikista rahoituspäätöksen saaneista hankkeista.

Lisätiedot:
tutkimus- ja kehitysjohtaja Lasse Jansson, lasse.jansson@centria.fi, 044 725 0072Avaa liiteTakaisin »
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.