Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut  »Ajankohtaista

Koulutusorganisaatiot palkitsivat aikuisopiskelijoita

Kuvassa vasemmalta Maria Murtomäki, Henna Kokko-Slotte, Pekka Hulkko, Ulrika Kankkonen, Tuula Määttä, Jarmo Matintalo, Helena Heiska, Tanja Risikko, Jukka Bóren, Sixten Sandström ja Tytti Laakeri. kuva: Eeva Huotari

Keski-Pohjanmaan alueen aikuiskoulutusta järjestävät koulutusorganisaatiot palkitsivat vuoden aikuisopiskelijoita, aikuiskouluttajia ja koulutusmyönteisen yrityksen seuraavasti:

 

VUODEN AIKUISOPISKELIJAT 2015

 

Centria-ammattikorkeakoulu: Tytti Laakeri

Tytti Laakeri suoritti tradenomin tutkinnon 2,5 vuodessa erinomaisin arvosanoin. Hän on ahkera ja vastuullinen sekä korkean motivaation omaava opiskelija. Lisäksi hän on sosiaalinen ja opiskeluympäristössä erittäin pidetty henkilö. Hän on ymmärtänyt elinikäisen oppimisen merkityksen ja hän osasi yhdistää hienosti perheen ja opiskelun. Hän on erinomainen esimerkki aikuisopiskelijasta, joka uskaltaa tehdä rohkeita valintoja ja on valmis kehittämään itseään ja omaa osaamistaan.

 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: Tuula Määttä

Tuula Määttä aloitti sosiaalityön maisteriopintojen opiskelijana syksyllä 2014. Ennen maisteriopintoja Tuula on tehnyt pohjaopintoja avoimessa yliopistossa usean vuoden ajan. Alun perin Tuula aloitti opinnot näyttääkseen teini-ikäisille lapsilleen, että opiskelu on hauskaa. Tuula on itse kertonut, että hän jäi saman tien opintoihin koukkuun. Yhteiskuntatieteet ja erityisesti sosiaalityö alkoivat kiinnostaa ja hän jatkoi määrätietoisesti opintoja perheen ja vaativan työn ohella. Opiskelusta on tullut Tuulalle tärkeä osa elämää ja kantava voima haastavaan arkeen.

Tuula Määttä on opiskelija, jolla on positiivinen ote asioihin ja hän luo kannustavaa ilmapiiriä opiskelijaryhmän keskuuteen. Tuula on innostunut oppimaan uutta ja astumaan ulos omalta mukavuusalueeltaan. Hän on suorittanut muun muassa vapaaehtoisen sosiaalityön kansainvälisen opintojakson, jonka yhteydessä hän oli mukana keväällä 2015 Petrosanin yliopistossa Romaniassa esittelemässä Suomessa tehtävää monikulttuurisuustyötä.

Tuula Määttä on esimerkki positiivisesta, ahkerasta ja oppimisesta innostuneesta aikuisopiskelijasta.

 

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus: Ville Jokitalo

Ville Jokitalo suoritti rakennusalan perustutkinnon työvoimakoulutuksena vuonna 2007, jonka jälkeen hän työllistyi rakennusalalle. Muutama vuosi sitten Jokitalo perusti oman yrityksen, Rakennus- ja konepalvelu Jokitalo Oy:n. Tällä hetkellä Jokitalo suorittaa talonrakennusalan ammattitutkintoa oppisopimuksella.

Ville Jokitalo on määrätietoinen ja tunnollinen opiskelija sekä ahkera yrittäjä. Jokitalo on jo vuosien ajan kehittänyt ammattitaitoaan, mikä kiistatta näkyy myös ulospäin. Hän on erinomainen esimerkki aikuisopiskelijasta ja yrittäjästä, joka kehittää itseään jatkuvasti ja toimii näin hyvänä esimerkkinä muille.

 

Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens institut: Jukka Borén

Jukka on ahkera ja energinen opiskelija. Hän toimii aktiivisesti edistäen omaa ja koko ryhmän oppimista tietotekniikan saralla. Hän edustaa aikuisopiskelijana sitä ryhmää, joka aktiivisuudellaan ja omalla esimerkillään innoittaa myös muita oppimaan.

Kaustisen evankelinen opisto: Helena Heiska

Helena Heiska opiskelee Lapsi- ja perhetyön perustutkintoa näyttötutkintona. Heiska on alan vaihtaja, rohkea aikuisopiskelija, jonka edellisistä opinnoista on kulunut 40 vuotta. Hän on ahkera opiskelija, aktiivinen oman ammatillisen osaamisensa hankkija. Valmistavan koulutuksen aikana Heiska on tehnyt useita tutkintosuorituksia kiitettävin arvosanoin. Opinnot hän on aloittanut tammikuussa 2014 ja saa ne päätökseen syksyllä 2015. Esimerkillään Heiska kannustaa kanssaopiskelijoitaan ja muita aikuisia elinikäiseen oppimiseen.

 

VUODEN AIKUISKOULUTTAJA 2015

 

Kokkolan seudun opisto: Ulrika Kankkonen

Ulrika Kankkonen on pidetty ja innostava opettaja. Hän on rohkea heittäytyjä, joka ei pelkää haasteita. Hän on hyvin joustava, ja hänen kanssaan on todella helppo tehdä yhteistyötä.

Ulrika on opetuksessaan johdonmukainen ja kuunteleva. Kurssilaiset pitävät häntä pätevänä, monipuolisena ja iloisena opettajana, joka tarvittaessa myös myöntää hyvällä tavalla tietämättömyytensä. Ulrika toimii sujuvasti yli kielirajojen suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Hän hallitsee myös niin terveydenalan ruotsin kuin Kokkolan ruotsinkielisen murteen grundsprååtjin.

 

VUODEN KOULUTUSMYÖNTEINEN YRITYS/ORGANISAATIO

 

Freeport Cobalt

Freeport Cobalt on teettänyt paljon opinnäytetöitä ja työllistänyt erinomaisesti valmistuneita opiskelijoita sekä kesätyöntekijöitä. Freeport Cobalt on ymmärtänyt alueellisen koulutuksen merkityksen.

 

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Paula Erkkilä, paula.erkkila@centria.fi, 044 725 0086


Takaisin »
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.