Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut  »Ajankohtaista

Uusi julkaisu: tulevaisuuden näyttöratkaisut

Tässä julkaisussa käydään läpi uusia ja tulevia näyttöteknologioita Näkökulma aiheeseen on uusien näyttöjen mahdollinen käyttö autoissa, mutta myös muita kiinnostavia tekniikoita kartoitettiin.

Julkaisu on jaettu osiin, joista ensimmäisessä tutustutaan olemassa oleviin ja pian tulossa oleviin mielenkiintoisiin näyttöratkaisuihin. Tätä seuraa osio, jossa käsitellään tulevia ja uusia tekniikoita, jotka eivät ole vielä laajassa kaupallisessa käytössä.

Kolmannessa osiossa käydään läpi muutamia näyttödemoja, joita saimme lainaan ja testattavaksi hankkimamme peilinäyttö. Lopussa on yhteenveto, jossa on poimittuna edellisistä osiosta tekniikat, joita voisi käyttää autoissa.

Lataa julkaisu tästä!

Takaisin »
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.