Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut  »Ajankohtaista

Uusi julkaisu: Minne menet, kielten opetus?

Tämä artikkelijulkaisu on syntynt Centria-ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opettajien LingComm-verkoston yhteistyönä. Verkosto halusi dokumentoida yhteistyötään sekä opetukseen ja ohjaukseen liittyviä kokemuksiaan. Julkaisu on suunnattu ammatillisen korkeakoulutuksen kielten ja viestinnän opettajille sekä niille, jotka suunnittelevat ammatillisen kielten tai viestinnän opettajan uraa.

Julkaisu on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa kerrotaan LingComm-yhteistyössä järjestämästä kansainvälisestä kieliviikosta, sen suunnittelusta, kokemuksista, haasteista ja annista. Opintojen ohjauksen käytäntöjä kuvaillaan toisessa osassa niin yhteisopettajuuden kuin erilaisten oppijoiden ja kansainvälisten opiskelijoiden sekä kulttuurierojen näkökulmista.

Julkaisun kolmannessa osassa käsitellään käytännössä testattuja kielten ja viestinnän opetuksen opetusmenetelmiä: kansainvälisten opiskelijoiden suullisen suomen kielen käytön aktivointia, motivoivia menetelmiä ruotsin kielen opetukseen ja viestinnän integrointia ammattiaineisiin.

Julkaisun viimeisen osan pääteemana on kielten ja viestinnän opettajien ammatillinen kasvu ja ammattietiikka. Tämän osan artikkeleissa kirjoittajat käsittelevät opettajien yhteistyötä opintojakson suunnittelussa ja toteutuksessa, eettisten arvojen tiedostamista ammattikorkeakoulujen työyhteisöissä ja niiden opettamista.

Lataa julkaisu tästä!


Takaisin »
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.