Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut  »Ajankohtaista

Myynnin foorumi yritysten tueksi

Centria-ammattikorkeakoulu, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus lähtevät yhteistyössä alueen yritysten kanssa rakentamaan Keski-Pohjanmaalle uudenlaista yhteistoimintamallia ja asiantuntijapalveluiden tuottajaverkostoa, Myynnin foorumia.  

Myynnin foorumi kokoaa kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynnin ja markkinoinnin asiantuntijat yhteen tuottamaan palveluja alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. Tavoitteena on vakiinnuttaa asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto pysyväksi toiminnaksi alueellemme. Lisäksi foorumin tarkoituksena on karsia koulutusorganisaatioiden päällekkäisyyksiä, parantaa ja kehittää palvelujen laatua sekä sopia organisaatioiden välisestä työnjaosta.  

Myynnin foorumi tulee vahvistamaan kasvuhakuisten mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia sekä rohkaisemaan myös aloittavia yrityksiä kansainvälisille markkinoille.

- Pilottiprojektien kautta yrityksillä on mahdollisuus kehittää omaa myynnin ja markkinoinnin liiketoimintaosaamista, kertoo projektipäällikkö Asta Aikkila-Vatanen Centria-ammattikorkeakoulusta.

Parhaillaan mukaan haetaan Kokkolan ja Kaustisen seutukunnasta yhdeksää pilottiyritystä kehittämään myynnin prosesseja, tuotteita ja palveluja yhdessä tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Pilottiyritykset valitaan mukaan 12.6. mennessä.

Myynnin foorumia rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, Keski-Pohjanmaan liitto sekä Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat ja se kestää 30.4.2017 saakka.

Lisätiedot:
projektipäällikkö Asta Aikkila-Vatanen, 044 725 0346, asta.aikkila-vatanen@centria.fi                
www.myynninfoorumi.fi


Takaisin »
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.