Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut  »Ajankohtaista

AMK-lehti 2/2015: Pedagogia murroksessa

AMK-lehti // UAS Journal 2/2015 on ilmestynyt.

AMK-lehden vuoden 2015 toisen numeron teema ”Pedagogiset ratkaisut, uudistuva opettajuus ja pedagogiikka” houkutteli monen alan asiantuntijoita lähettämään ennätysmäärän artikkeliehdotuksia. Valikoiduista artikkeleista on nostettu esille erilaisia pedagogisia kokeiluja ja erityisesti opettajan työn kehittämistä tarkastelevia kirjoituksia. Kilpailukyvyn kasvattamiseksi korkeakoulut panostavat pedagogisiin innovaatioihin ja kehittävät muuttuvassa toimintaympäristössä aktiivisesti osaamistaan.
 
Opettajuutta tarkastelevien artikkeleiden näkökulma on opiskelijoiden asiantuntijuuden vahvistamisessa ajattelun valmiuksia, vuorovaikutusosaamista, yhteisöllisyyttä ja ohjaustoimintaa kehittämällä.
 
Pedagogisen kehittämisen malleja pohtivat artikkelit pureutuvat oppijoiden aktiivisen toiminnan ohjaamiseen ja osallistumiseen muun muassa trialogisen mallin mukaisesti. Ohjausta tapahtuu sekä autenttisissa että simuloiduissa työelämäympäristöissä. Yhteistyöyrittäjä osallistuu opetusprosessiin mentoroimalla opiskelijoita ja ottaen heidät mukaan yrityksen arkeen.
 
Teemanumerossa tarkastellaan myös opettajuutta ja sen muutosta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. YAMK-opettajalta edellytetään kehittämisotetta ja innovatiivisuutta siinä missä YAMK-opiskelijaltakin. 
 

AMK-lehti (eng. UAS Journal) on Suomen ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen verkkojulkaisu, joka kertoo laajasti tekemästämme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta eri teemojen kautta. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Päätoimittaja Ilkka Väänänen (Lahden ammattikorkeakoulu) sekä teematoimittajat Liisa Timonen (Karelia-ammattikorkeakoulu), Erja Turunen (Metropolia Ammattikorkeakoulu) ja Eija Mattila (Laurea-ammattikorkeakoulu) :


Takaisin »
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.