Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut  »Ajankohtaista

Haemme hoitotyön yliopettajaa

Haemme hoitotyön yliopettajaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen Centria-ammattikorkeakouluun 1.8.2015 alkaen. Tehtävän ensisijainen sijoituspaikka on Kokkola.

Yliopettajan tehtäviin kuuluu hoitotyön opetuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen hyödyntäen läheisesti Centria-ammattikorkeakoulun yhteistyöverkostoa julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali,- ja terveysalan organisaatioihin, yhteistyöoppilaitoksiin sekä kansainvälisiin kumppaneihin.

Toimenkuvaan kuuluvat lisäksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä opinnäytetöiden ohjaus. Yliopettaja opettaa ja ohjaa opinnäytetöitä, erityisesti englanninkielisessä hoitotyön koulutusohjelmassa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hakijalta vahvaa pedagogista osaamista, hoitotyön laaja-alaista teoreettista ja käytännön osaamista, kykyä hyödyntää digitaalisia välineitä opetuksessaan sekä valmiutta tarttua uusiin haasteisiin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Edellytämme:

  • soveltuvaa jatkotutkintona suoritettua lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa
  • käytännön kokemusta hoitotyöstä
  • vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Tämän estämättä yliopettajan työsuhteeseen voidaan ottaa henkilö ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta suorittaa vaaditut opettajan pedagogiset opinnot.
  • sujuvaa englannin kielen taitoa ja valmiutta opettaa englanniksi.


Palkkaus määräytyy yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan 8.5.2015 klo 16 mennessä osoitteella:

Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Talonpojankatu 2A
67100 Kokkola

tai sähköpostilla osoitteeseen info@centria.fi

Kuoreen / otsikkokenttään merkintä "yliopettaja, hoitotiede”

Lisätietoja
yksikönjohtaja Hannele Teir, hannele.teir@centria.fi, 044 725 0438 tai koulutusohjelmajohtaja Riitta Ala-Korpi, riitta.ala-korpi@centria.fi, 044 725 0567.






Takaisin »
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.