Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut  »Ajankohtaista

Rahoitusta uusille hankkeille

Centria on saanut myönteisiä rahoituspäätöksiä useisiin uusiin hankkeisiin. Allegro School of Entrepreneurship-hankkeen tavoitteena ankkuroida pitkän aikavälin sitoutuminen yrittäjyyteen Campus Allegrossa.

Pelialan osaamisen ja hautomotoiminnan kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla POHKE

Projektin tarkoituksena on kehittää Oulun Eteläisen alueelle, Centria-ammattikorkeakoulussa, Game Lab -mallia, joka on havaittu toimivaksi Oulun ammattikorkeakoulussa. Malli sovitetaan toimimaan uudessa toimintaympäristössä. Projektin avulla tuodaan ulkopuolisia asiantuntijoita pitämään koulutuksia, verkostoidutaan alan tapahtumissa ja kehitetään koulutusmallia yhteistyössä toimijoiden kesken.

Toteutusaika: 1.1.2015 - 1.6.2017
Kustannusarvio: 487 671 € / Centria 244 421 €
Päärahoittaja: P-P ELY
Yhteyshenkilö: Ville Autio


Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla PoPYk

Centria osatoteuttajana. Tavoitteena muodostaa yhteinen maakunnallinen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta. Yrittäjyyskasvatus integroidaan osaksi koulutusta perusasteelta korkea-asteelle tavoitteena kokonaisuus, jossa opiskelijan tieto yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta kasvaa kumulatiivisesti.

Toteutusaika: 1.1.2015 - 1.6.2017
Kustannusarvio: 760 926 € / Centria 30 468 €
Päärahoittaja: P-P ELY
Yhteyshenkilö: Kaija Arhio


Allegro School of Entrepreneurship

Centria osatoteuttajana. Tavoitteena ankkuroida pitkän aikavälin sitoutuminen yrittäjyyteen Campus Allegrossa sekä luoda ilmapiiri, jossa sekä henkilökunnalla että opiskelijoilla on intoa vahvistaa valmiuksia yrittäjyyteen Campus Allegron opettajien ja muiden koulutusalan ammattilaisten kanssa. Tavoitteena myös tehdä yrittäjyydestä luonnollinen osa koulutusohjelmien strategioita, opetussuunnitelmia ja toimintakulttuuria.

Toteutusaika: 1.1.2015 - 1.6.2017
Kustannusarvio: 380 002 € / Centria 83 019 €
Päärahoittaja: Pohjanmaan liitto
Yhteyshenkilö: Jennie Elfving

Lisätiedot:
tutkimus- ja kehitysjohtaja Lasse Jansson, lasse.jansson@centria.fi, 044 725 0072


Takaisin »
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.