Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut  »Ajankohtaista

Ylemmistä AMK-opinnoista hyötyvät myös työnantajat

Pasi Hautala opiskelee sairaanhoitajan (ylempi AMK) tutkintoa ja työskentelee sairaanhoitajana Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurussa.


Parhaillaan käynnissä oleva ammattikorkeakoulujen yhteishaku tarjoaa monia mahdollisuuksia myös korkeakoulututkinnon suorittaneille. Centria-ammattikorkeakoulussa voi opiskella ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tekniikan, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalalla.

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma suunniteltiin yli kymmenen vuotta sitten yhteistyössä työelämäedustajien kanssa sillä ajatuksella, että AMK-insinöörien työura valmistumisen jälkeen on ensin tekniikkapainotteinen, mutta muuttuu muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen esimiestyöskentelyn suuntaan.

- Tältä pohjalta koulutuksen sisältö painotettiin esimiestyöskentelyyn, organisaation sisäisiin ja ulkoisiin kehittämistarpeisiin sekä teknologioiden viimeisimpiin kehityshaasteisiin, kertoo yliopettaja Pekka Nokso-Koivisto. - Usein kuulee opiskelijoiden sanovan, että mitä enemmän on panostanut tähän koulutukseen, sen enemmän koulutuksesta saa eväitä tulevaisuuden työelämän haasteisiin. Leikkisästi opiskelijat ovat kutsuneet koulutusta insinööristä ihmiseksi, velmuilee Nokso-Koivisto.

Koulutusohjelman yksi vahvuustekijä on alueellisen yhteistyön lisääminen, koska toteutus tapahtuu useamman maakunnan alueella ja kahden ammattikorkeakoulun yhteistyönä Kokkolassa, Ylivieskassa ja Kajaanissa. Koska lähiopetuspäivät järjestetään yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa, opiskelijalle avautuu mahdollisuus laajentaa verkostoaan sekä suuremman opiskelijaryhmän että eri alueiden yritysvierailujen kautta.

Tradenomin (ylempi AMK) tutkintoon tähtäävä liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma käynnistyy suomenkielisenä yhden välivuoden jälkeen. - Monimuoto-opinnot antavat paljonkin pelivaraa säädellä omaa aikaa ja opiskelutahtia, kertoo yliopettaja Katarina Broman. Liiketoimintaosaamisen koulutus toteutetaan yhteistyössä Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa. Centriassa on mahdollista erikoistua liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämiseen. Opinnot tarjoavat uusia ajattelu- ja toimintamalleja nykyaikaiseen ja tulevaisuuden liiketoimintojen ja organisaatioiden kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelman rikkaus on opiskelijoiden monialaisuus. Opiskelijaryhmässä on sairaanhoitajia, sosionomeja ja terveydenhoitajia erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöistä.  - Koulutuksen suorittanut henkilö voi toimia erilaisissa esimies- ja kehittämistehtävissä sekä asiantuntijana, kuvailee yliopettaja Annukka Kukkola. Opiskelu on työelämälähtöistä: tehtävät ja opinnäytetyö tehdään omaan työyhteisöön, mikä palvelee opiskelijan oppimisen ohella myös työyhteisön kehittämistä. Opiskelijoiden palaute koulutuksesta on ollut erittäin hyvä. - Opiskelijat ovat todenneet koulutuksen antaneen heille enemmän kuin he ovat osanneet odottaa. Yksikin esimiestyössä oleva opiskelija sanoi, että paras koulutus ikinä, Kukkola iloitsee.

Kaikkiin ylempiin AMK-tutkintoihin johtaviin koulutuksiin voivat hakea opiskelijoiksi henkilöt, joilla on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus kyseiseltä alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Haku päättyy 9.4.2015.

Lisätiedot:
yliopettaja Pekka Nokso-Koivisto, pekka.nokso-koivisto@centria.fi, 044 725 0328
yliopettaja Katarina Broman, katarina.broman@centria.fi, 040 729 9960
yliopettaja Annukka Kukkola, annukka.kukkola@centria.fi, 044 725 0579

Tutkimalla ja kehittämällä asiantuntijuutta -blogi


Takaisin »
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.