Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut  »Ajankohtaista

Aikuisena opiskelu sopii kaikille

Tanja Sabel opiskelee yhteisöpedagogiksi työn ohessa.

Käynnissä oleva ammattikorkeakoulujen yhteishaku tarjoaa vaihtoehtoja myös aikuisopiskelijoille. Centria-ammattikorkeakoulussa voi opiskella monimuotototeutuksena sairaanhoitajaksi, tradenomiksi tai yhteisöpedagogiksi. Kun aiemmin on puhuttu aikuiskoulutuksesta, nyt puhutaan monimuotototeutuksista.

- Käytännössä monimuoto-opiskelu tarkoittaa sitä, että koulutuksessa hyödynnetään monenlaisia opetus- ja oppimismenetelmiä, ja lähiopetusta ei ole niin paljon kuin perinteisessä opetuksessa, selventää viestintäpäällikkö Paula Erkkilä.

Opiskelu on itsenäistä ja aiempaa työkokemusta ja koulutusta täydentävää. Monimuoto-opinnoissa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan omat aiemmat opinnot. Lisäksi osa opinnoista tehdään opiskelijan omaan työhön liittyvinä projektiopintoina.
Opiskelu voidaankin pääsääntöisesti suorittaa työn ohessa.

- Opiskelijalta työn ohessa opiskelu vaatii ennen kaikkea ajanhallintaa, kertoo Erkkilä. - Kun työn, perheen ja vapaa-ajan tekemisen rinnalle tipahtaa vielä opiskelu, vaatii se ajankäytön uudenlaista organisointia sekä myös joustamista perheeltä.

Centriassa lähiopetuksen määrä vaihtelee hyvin paljon opiskeltavasta tutkinnosta riippuen. Sairaanhoitajakoulutuksessa lähiopetusta on kahtena-kolmena päivänä viikossa, kun taas yhteisöpedagogiksi opiskeleville lähiopetusta on kahtena päivänä kuukaudessa. Tradenomit puolestaan opiskelevat pääsääntöisesti kokonaan verkon välityksellä, sillä lähiopetusta on vain 5-6 päivänä lukukaudessa perjantaisin ja lauantaisin.

- Monimuoto-opinnot soveltuvat eri-ikäisille aikuisopiskelijoille, jotka voivat olla työssäkäyviä, toimia yrittäjinä tai olla tilapäisesti myös työmarkkinoiden ulkopuolella. Pääasia on motivaatio oppia uutta ja sitoutua tavoitteelliseen tutkinto-opiskeluun sekä oman osaamisen kehittämiseen, kertoo tradenomikoulutuksesta vastaava yliopettaja Marko Ovaskainen.

Pohjakoulutusvaatimuksena monimuotototeutuksiin on lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto, vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai alle kolmevuotinen ammatillinen tutkinto. Opiskelijavalinnassa ratkaisevat koulumenestys, valintakoepisteet sekä jossain tapauksissa myös aiempi työkokemus. Opintoihin voi hakea 9.4. saakka.

Lisätiedot Centria-ammattikorkeakoulun opinnoista löytyvät osoitteesta www.centria.fi.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Paula Erkkilä, paula.erkkila@centria.fi, 044 725 0086


Takaisin »
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.