Keskipohjalainen koulutusväylä»Sosiaali- ja terveysalan väylä» Sosiaali- ja terveysalan ammatillinen toisen asteen koulutus

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Hyvinvointikampus, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja 120 ov

Lähihoitajakoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus hankkia ihmisläheinen ammatti, jonka työllistymisnäkymät ovat nyt ja tulevaisuudessa erinomaiset. Koulutus antaa sekä hyvän teoreettisen että käytännön läheisen osaamisen kasvatuksen, hoidon ja huolenpidon sekä kuntoutumisen tukemisen työtehtäviin yhteistyössä työelämän kanssa.
Alueellamme tarvitaan kielitaitoisia lähihoitajia. Kaksikieli¬nen koulutus vastaa työelämän tarpeisiin. Opetusta annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Kirjalliset tehtävät voidaan tehdä omalla äidinkielellä.
Voit opiskella myös ammattilukioryhmässä. Valinnaisia tutkinnon osia voi suorittaa myös muissa lukioissa tai ammatillisissa opistoissa.

Ylioppilailla lukio-opinnot vähentävät opinnoista 40 ov, jolloin koulutusaika lyhenee vajaaseen kahteen vuoteen.

Opiskelijavalinnan edellytyksenä on soveltuvuuskokeesta hyväksytty tulos. Tarvittaessa kielitaito testataan.

Ammatin vaatimukset

Lähihoitaja työskentelee eri elämänkulun vaiheessa olevien ihmis¬ten kanssa ja heitä varten. Ammatissa on tärkeää keskustella ja kuunnella asiakasta sekä potilasta. Keskeistä on halu auttaa ja ohjata omatoimisesti ja vastuullisesti esim. lapsia, vanhuksia, vammaisia, mielenterveyskuntoutujia, sairaita. Lähihoitaja työskentelee erilai¬sissa työ- ja asiakasryhmissä. Lääkehoidon työtehtävissä tarvitaan matemaattista osaamista ja tarkkuutta.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm.
• sairaankuljetuksessa, päivystyspoliklinikalla (ensihoidon ko)
• kuntoutusosastoilla, -laitoksissa (kuntoutuksen ko)
• päiväkodeissa, perusopetuksessa avustajana, lastenosastoilla
(lasten ja nuorten ko)
• asumisyksiköissä, toimintakeskuksissa, sairaalaosastoilla
(mielenterveys- ja päihdetyön ko)
• vuodeosastoilla, kotihoidossa, sairaalaosastoilla ( sairaanhoidon ko)
• asumisyksiköissä, toimintakeskuksissa, henkilökohtaisina
avustajina (vammaistyön ko)
• kotihoidossa, palvelutaloissa, vuodeosastoilla (vanhustyön ko)

Tyypillisimmät jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa alan tutkintoja (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi, ensihoitaja, fysioterapeutti)
Sosiaali- ja terveysalan alan ammattitutkinnot (hierojan at, jalkojen hoidon at, päihdetyön at, välinehuoltajan at) ja erikoisammattitutkinnot (vanhustyön eat, psykiatrisen hoidon eat)

Lisätietoja koulutuksesta täällä

Lisätietoja: Lehtori, opinto-ohjaaja Katriina Sipilä, katriina.sipila@kpedu.fi, p. 044 725 0512, www.kpedu.fi

© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.