Keskipohjalainen koulutusväylä»Kemian väylä

Kemian väylä

Kemian alaa on mahdollista opiskella Kokkolassa aina ammatillisesta
perustutkinnosta ammattikorkeakoulututkintoon ja maisteriopintoihin saakka.
Aiemmat opinnot ja työkokemus huomioidaan osaamisena jatko-opinnoissa
mahdollisimman hyvin, jolloin opiskelu on joustavaa.

Kemian väyläesite

 

 

 

 

© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.